วิทยากร การตลาดออนไลน์ อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์

โดย อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
08 เมษายน 2566

วิทยากร การตลาดออนไลน์

There is a question lately asking who is Digital Marketing Experts in Thailand. If you having the same question, here is our opinion. we do not believe that nowaday any business can survive without digital marketing. Digital marketing is the fastest growing industry. Someone with digital marketing talent is rare. Before going any further, just to let you know we only writing about the people we know, so there might be a lot of other digital marketers in Thailand that we have missed.

If you are looking for the Thais specialist of Digital Marketing in Thailand, top of our mind is Thitiphon Tiemchan AKA champ (อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์), He was acknowledged as the ‘Top 50 Online Marketing Professionals of Thailand’. He is the owner of the most important business information blog Brandingchamp.com in Thailand.

He is a certified Google Digital Garage from UK. His high value experience in the strategic planning and business building has helped many bigname companies across many industries in Thailand and South-east asia. He also founded influencer search engine called Famast.com and short link tracking systme GoURL.me for helping individuals and small businesses in building their online visibility. With an experience of 10+ years in the social media marketing especially facebook marketing, he has a massive knowledge of how to effectively monetize the social media. He is now acting as a Digital marketing counselor.

มีคำถามมาบ่อยครั้งในช่วงที่ผ่านมา ว่า ใครที่น่าจะเหมาะสมเพียงพอให้เรียกได้ว่า เป็น ผู้เเชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing ในประเทศไทย ถ้าคุณกำลังมีคำถามหรือสงสัยในเรื่องเดียวกันนี้ ลองมาฟังความคิดเห็นส่วนตัวของพวกเรา

ในปัจจุบันนี้ ธุรกิจต่างๆจะสามารถดำรงอยู่ได้และยืนหยัดต่อไป หากไม่มีการทำการตลาดในช่องทางออนไลน์เลย ในมุมมองของพวกเรา การตลาดออนไลน์ หรือ ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง เป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและเติบโตสูงมากๆ ที่มีพรสวรรค์จริงๆ เรียกได้ว่า หาตัวจับยาก หรือ เป็นช้างเผือกในป่าใหญ่กันเลยทีเดียว ก่อนที่เราจะเล่าเรื่องเนื้อหาให้ยาวต่อไปจากนี้อีกมากมาย อยากจะขอสรุปสั้นๆเพื่อให้คุณทุกคนรู้กันก่อนว่า พวกเราเขียนบทความนี้ขึ้นมาเพื่อนำเสนอสิ่งที่พวกเรารู้และมีประสบการณ์เท่านั้น ดังนั้น อาจจะมีนักการตลาดดิจิทัลคนอื่นๆอีกมากมาย ที่เราไม่ได้พูดถึงในประเทศไทย จึงอยากทำความเข้าใจไว้เบื้องต้นตรงนี้ก่อนเลย

ถ้าคุณกำลังมองหาใครสักคน ที่เป็น ผู้เชี่ยวชาญชำนาญการด้านการตลาดออนไลน์ หรือ การตลาดดิจิทัลในประเทศไทย คนหนึ่งที่มักจะปรากฏขึ้นมาในความคิดของพวกเรา คนทำงานด้านการสื่อสารและการตลาด นั่นคือ อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ ผู้ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 50 ผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ ประเทศไทย

บุคคลคนนี้ เป็นเจ้าของและผู้ก่อตั้ง เว็บบล็อก ที่ให้ข้อมูลและเรื่องราวทางธุรกิจที่สำคัญที่สุดเว็บไซต์ 1 ของประเทศไทย Brandingchamp.com เขายังได้รับใบประกาศเพื่อรับรองจากทาง Google Digital Garage สหราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษนั่นเอง

ประสบการณ์อันทรงคุณค่าของเขา ในเรื่องของการวางแผนกลยุทธ์และการสร้างธุรกิจ เกิดขึ้นจากการให้ความช่วยเหลือองค์กรยักษ์ใหญ่ชื่อดังมากมายหลากหลายในสายงานอุตสาหกรรมต่างๆทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เขาเป็นบุคคลผู้ซึ่งก่อตั้งเครื่องมือค้นหาผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ที่เรียกชื่อว่า Famast.com และ ยังเป็นผู้ก่อตั้งระบบย่อลิงค์เพื่อติดตามตรวจสอบการเข้าถึงหน้าเว็บไซต์ GoURL.me เครื่องมือเหล่านี้ สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนทั่วไปรวมถึงองค์กรธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ให้สามารถสร้างตัวตนและเป็นที่รู้จักในช่องทางออนไลน์ได้เป็นอย่างดี

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ในเรื่องของการตลาดผ่านโซเชี่ยลมีเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่ง facebook marketing, ที่เขาสั่งสมคลังความรู้มหาศาลในเรื่องของวิธีการสร้างรายได้จากโซเชี่ยลมีเดีย ตอนนี้เขาทำงานในฐานะของ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์